Jakub Tabaczek, 2024

Jakub Tabaczek

Jakub Tabaczek

Pisma literackie

Źródło: tworczość.com.pl

  • Twórczość 3/2010, 5/2014, 7-8/2017

  • Odra 5/2012

  • Arterie 1/2008, 2011

  • Studium 5-6 (65-66)2007-1(65-66)2007-1(67)2008

  • Wakat 1-2 (9-10) 2009

  • cykl prozatorski Zakwasy na portalu Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza