Jakub Tabaczek, 2024

Jakub Tabaczek

Jakub Tabaczek

Warsztaty literackie

Wyrazić siebie

Na warsztatach pomagam Uczestnikom odnaleźć ich własny, autentyczny głos w ramach twórczości literackiej. Kursanci otrzymują adekwatne narzędzia literackie i uczą się patrzeć na tekst zarówno pod kątem jego analizy, jak i redakcji.

Metody pracy nad tekstem

Pracuję wyłącznie na tekstach napisanych przez Uczestników. Autorzy czytają je na głos, po czym przystępujemy do dyskusji grupowej. Stosuję metodę „od ogółu do szczegółu”: zaczynamy od analizy tekstu na poziomie „makro” (pomysł, struktura, forma, emocje), a kończymy na poziomie „mikro” (akapit, zdanie, słowa, rytm, obrazowanie). W ten sposób Kursanci otrzymują pełną informację zwrotną i uczą się zarówno pracy koncepcyjnej, jak i operowania na detalu.

W stosunku do każdego tekstu proponuję konkretne zmiany redakcyjne, które również omawiamy na zajęciach (ostateczna decyzja odnośnie tego, które z nich zastosować, pozostaje jednak w rękach Autorki/Autora). Sugeruję również lekturę książek, które mogą posłużyć za inspirację.

Wymiana myśli w bezpiecznej atmosferze

Na warsztatach panuje pozytywna atmosfera, a Uczestnicy czują się bezpiecznie, co pozwala im swobodnie zabierać głos i przyjmować uwagi ze strony innych.

Poza możliwością szlifowania umiejętności pisarskich, kursy stwarzają także okazję do poznania osób, które podzielają pasję do pisania i czytania. Dają możliwość wymiany myśli, podzielenia się doświadczeniami i skonfrontowania swojej twórczości z opinią innych – co stanowi niezbędny warunek rozwijania własnego warsztatu i sposobu myślenia o literaturze. Inspirują i motywują do pisania.

Pisarz z doświadczeniem trenerskim i akademickim 

Sam wielokrotnie miałem okazję poznać realia warsztatów literackich z perspektywy uczestnika – studiowałem na Studium Literacko-Artystycznym, uczestniczyłem także w trzech edycjach warsztatów przy Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania. Dlatego znam potrzeby Kursantów i wiem, jak odpowiedzieć na nie jako prowadzący.

Natomiast dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w pracy nauczyciela akademickiego i szkoleniowca (prowadziłem m.in. szkolenia biznesowe z zakresu rozwijania kompetencji miękkich), dobrze rozumiem dynamikę procesów grupowych, a także posiadam umiejętność płynnego moderowania dyskusji i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Moje kursy

Prowadzę warsztaty literackie na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (dla specjalizacji Creative Writing) i w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu. Organizuję również kursy pisarskie w górach.

Warsztaty literackie w górach

Kurs pisania opowiadań online

Kurs pisania opowiadań w Ośrodku Postaw Twórczych